Menighedsrådsmøder ved Nørremarkskirken

Menighedsrådsmøderne er offentlige og holdes i Nørremarkskirken.

Dagsorden er fremlagt i kirkens forhal fem dage før menighedsrådsmødet.

Beslutningsprotokollen fremlægges i kirken fem dage efter mødet.

På hjemmesiden er de to sidste beslutningsprotokoller tilgængelige.

Ønskes tilgang til ældre beslutningsprotokoller, så kontakt menighedsrådsformanden.


Nørremarkskirkens regnskab varetages af Vejle Kirker og Kirkegårde, Havelodden 4, 7100 Vejle.
Tlf. 7582 1144, mail: vkg@vejle-kirkegaarde.dk

Protokollen fra menighedsrådsmøderne